Gebruiksvoorwaarden

De volgende Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van Handwerkwereld.com (de ‘website’):

Door het raadplegen, lezen, bekijken van of bijdragen aan deze website accepteert u deze Gebruiksvoorwaarden in zijn geheel. Indien u niet akkoord gaat met het geheel of een deel van deze Gebruiksvoorwaarden dient u deze website te verlaten.

Links naar andere websites

Onze website bevat een groot aantal links naar andere websites en bronnen die niet onze eigendom zijn en waar wij geen controle over hebben.

Wij hebben geen controle over en kunnen daardoor geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud en activiteiten van de websites waarnaar wij linken. We adviseren u daarom nadrukkelijk de voorwaarden en het privacy-regelement van iedere website die u bezoekt via een link op onze website geheel te lezen.

Intellectuele eigendom

Deze website is bij uitsluiting bedoeld voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Alle inhoud van deze website, inclusief, maar niet beperkt tot iedere tekst, afbeeldingen, foto’s, logo’s, software, audio en video (gezamenlijk: ‘materiaal’) is het eigendom van Handwerkwereld of de toeleveranciers van materiaal. Het is niet toegestaan om materiaal te verspreiden, uit te wisselen, te reproduceren, te verkopen of aan te passen met welke reden van persoonlijke, zakelijke, commerciële of publieke aard dan ook. zonder onze schriftelijke toestemming.

Afwijzing van enige aansprakelijkheid

Alle informatie, materiaal en diensten welke via de website worden verstrekt, worden verstrekt zonder garantie of aansprakelijkheid van enige aard., inclusief, maar niet beperkt tot garantie of aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid, voldoening aan relevante wetgeving, geschiktheid voor een bepaalde toepassing of voldoening aan enige intellectuele eigendomsrechten.

Handwerkwereld kan niet garanderen dat haar website, diens servers of door haar verzonden e-mails geen virussen of andere schadelijke elementen bevat.

Beperking van aansprakelijkheid

Onder geen voorwaarde is Handwerkwereld aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, strafbare of bijzondere schade, ontstaan door het gebruik, de onmogelijkheid om te gebruiken, fouten of onvolledigheid in de inhoud of van de werking van de website.

Geldend recht

Indien u ervoor kiest om deze website te benaderen of te raadplegen van buiten Nederland doet u dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk om te voldoen aan Nederlands recht.

Veranderingen in de Gebruiksvoorwaarden

Handwerkwereld behoudt zich op ieder door haar te bepalen moment het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden van deze website aan te passen. Op ieder moment gelden de meest actuele Gebruiksvoorwaarden, zoals die op onze website vermeld worden.

Om die reden verzoeken en adviseren wij u de Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen. Indien u het niet eens bent met enige verandering of bepaling in de Gebruiksvoorwaarden dient u het bezoeken van de website direct te staken.

Intellectuele eigendom van derden

Handwerkwereld heeft niet de intentie om de intellectuele eigendom van derden te schaden op welke manier dan ook. Mocht u op enigerlei wijze in de veronderstelling zijn dat uw intellectuele eigendom wordt geschaad door gebruik van materiaal op onze website, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wij zullen dan trachten een bevredigende oplossing te vinden, bijvoorbeeld door verwijdering van het materiaal dat uw eigendom blijkt te zijn of door bronvermelding.

Omdat wij niet de intentie hebben om de intellectuele eigendom van derden te schenden en omdat het niet altijd vast is te stellen dat de intellectuele eigendom elders berust aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de aantasting van de intellectuele eigendom van derden.

’s Gravenhage, 8 november 2015

Deel dit artikel
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather